سیاهی دور چشم

سیاهی دور چشم

سیاهی دور چشم سیاهی دور چشم معمولاً با سایه یا حلقه دور چشم نیز در میان مردم شناخته شده است، این عارضه باعث کاهش زیبایی

ادامه مطلب »