مونا صادق زاده

سلام خانم دکتر زینب فرخ فرق دستگاه دایود با بقیه دستگاه ها برای لیزر موهای زائد چیه؟

Call Now Button