کاربردهای بوتاکس

کاربردهای بوتاکس

کاربردهای بوتاکس
بوتاکس از نوعی میکروب ساخته شده است بنام کلستریدیوم بوتولینوم است

پاسخ

چهارده − سه =