ژل خط خنده

ژل خط خنده

ژل خط خنده
یکی از قسمت هایی از صورت که جزو شکایات مراجعین مراکز زیبایی است خط خنده می باشد . از عوامل عمیق شدن خط نازولابیال ژنتیک ، کاهش وزن …

پاسخ

یازده + پانزده =