میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ
میکرونیدلینگ دستگاهی برای نیدلینگ پوست می باشد که نسبت به لیزر و پیلینگ هم مرتبه هستند.از این روش هم به تنهایی و هم به عنوان مکمل …

پاسخ

13 + 12 =