مزوتراپی لک های صورت

مزوتراپی لک های صورت

مزوتراپی لک های صورت :با استفاده از سوزن های بسیار ریزی گروهی از مواد فعال بیولوژیکی را وارد پوست می کند که شامل انواع ویتامین ها یا فاکتورهای رشد می باشد.

پاسخ

3 × چهار =