مزایای میکرونیدلینگ

مزایای میکرونیدلینگ

مزایای میکرونیدلینگ :میکرونیدلینگ با تحریک کلاژن سازی باعث ترمیم ساختار پوست آسیب دیده می گردد. سوزن ها میلیون ها میکرو کانال در پوست ایجاد می کند.

پاسخ

2 × پنج =