مادلینگ صورت با تزریق ژل

مادلینگ صورت با تزریق ژل

مادلینگ صورت با تزریق ژل : مادلینگ صورت نامی است که در زمان ترکیب تکنیک های مختلف فیلرهای پوستی با یکدیگر به منظور خلق یک شکل طبیعی و جذاب

پاسخ

شانزده − 11 =