لیفت-صورت-با-نخ-2

لیفت صورت با نخ - دکتر فرخ

بعد از انجام پروسه ، ممکن است فرد دچار کبودی و تورم شود که طبیعی بوده و برای کاهش آن می تواند از کمپرس یخ استفاده کند.

پاسخ

دو × 2 =