رفع جای جوش با میکرودرم

رفع جای جوش با میکرودرم

رفع جای جوش با میکرودرم تماشای صورتی پر از لکه ناشی از جوش ، یکی از مسائل آزار دهنده برای همگان و به ویژه بانوان جوان محسوب می گردد .

پاسخ

نوزده + 17 =