درمان خط خنده

درمان خط خنده

درمان خط خنده
در بیشتر افرادچین و چروک هایی بین ابروها ( خط اخم ) و خط هایی در اطراف لب ها ( خط خنده ) به وجود می آید که البته این خط الزاماً..

پاسخ

هشت + ده =