خالبرداری با RF

خالبرداری با RF

خالبرداری با RF
خال ها دسته هایی از سلول های رنگ دانه دار می باشند که به صورت نقاط تیره بر روی پوست ایجاد می شوند و دارای اندازه های متفاوتی هستند .

پاسخ

سیزده − چهار =