تزریق ژل به لب

تزریق ژل به لب

فرد در بدو تولد ممکن است دارای لب کوچک باشد یا با بالا رفتن سن متوجه شود که برجستگی لب هایش کاهش یافته است. تزریق ژل به لب برجسته کردن لب انجام می شود.

پاسخ

دو + شانزده =