تزریق چربی

تزریق چربی

تزریق چربی یکی از علت هایی که موجب پیری پوست می شود کم بودن چربی است که این امر موجب به وجودآمدن خط خنده ، خط اشک ، خط اخم …

پاسخ

18 + نوزده =