تزریق-بوتاکس

تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس سم بوتاکس تاکنون قوی ترین سم ساخته شده توسط بشر می باشد . اگر حتی یک میلیونیم آن وارد بدن شود می تواند کشنده باشد . این سم قادر به فلج کردن …

پاسخ

پنج × سه =