تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس
سم بوتاکس تاکنون قوی ترین سم ساخته شده توسط بشر می باشد . اگر حتی یک میلیونیم آن وارد بدن شود می تواند کشنده باشد . این سم قادر به فلج کردن …

پاسخ

سه × چهار =