فرخ

تاثیر بوتاکس در تعریق بدن

تاثیر بوتاکس در تعریق بدن بیشتر افراد عرق کردن زیاد را نشانه ی رعایت نکردن بهداشت می دانند به همین دلیل است که فردی با تعریق نسبیتا زیاد اعتماد به نفس …

پاسخ

9 − یک =